#Reimagine Sa S̶u̶s̶u̶n̶o̶d̶ ̶N̶a̶ ̶H̶a̶b̶a̶n̶g̶ Kabilang Buhay

Palagi akong nananaginip
At pag-gising ko

p̶a̶r̶a̶ ̶a̶k̶o̶n̶g̶ ̶n̶a̶g̶l̶u̶l̶u̶k̶s̶a̶ ̶s̶a̶ ̶p̶a̶g̶m̶a̶m̶a̶h̶a̶l̶ ̶n̶a̶ ̶d̶i̶ ̶k̶o̶ ̶p̶a̶ ̶n̶a̶m̶a̶n̶ ̶n̶a̶h̶a̶n̶a̶p̶

ako ay nagluluksa sa pagmamahal na matagal ko nang nahanap

May nalimutan yata ako
May naiwan sa daan
May biglang p̶a̶g̶-̶g̶a̶a̶n̶ pag-bigat ng mga balikat ko at hindi ko maintindihan

At sa sobrang g̶a̶a̶n̶ bigat

Masakit